Aktualizacja dla Fibaro HC3 i HC3 Lite

W ubiegły czwartek Fibaro wypuściło aktualizację 5.110 dla HC3 i HC3 Lite, oto spis najważniejszych zmian i poprawek:

FIBARO System Aktualizacja 5.110 dla Home Center 3 Lite


1. Możliwość dodawania urządzeń Nice, Elero i Z-Wave z poziomu aplikacji mobilnej*

Dodatkowo wprowadzono nową procedurę dodawania urządzeń Z-Wave w interfejsie przeglądarki.

2. Nowy sposób sterowania urządzeniami za pomocą okien dialogowych na ekranie Ulubione w aplikacji mobilnej

3. Nowa kategoria scen o nazwie “Scenariusze” umożliwiająca łatwe sterowanie roletami i żaluzjami zgodnie ze wschodem i zachodem słońca

Możliwość skonfigurowania scenariuszy “porannych” i “wieczornych” za pomocą kilku kliknięć.
Możliwość zmiany konfiguracji Scenariuszy za pomocą aplikacji.

4. Wsparcie dla protokołu Zigbee (Home Center 3)

Pierwsza wersja beta wspierająca protokół Zigbee na HC3 jest już dostępna do celów testowych.
Obsługa niewielkiej grupy urządzeń, głównie oświetlenia.


Ważne:

Pluginy Philips TV i Samsung Smart Appliance nie są już obsługiwane i zostały usunięte.


Co nowego:

Aktualizacja
Dodano przycisk rekonfiguracji po zakończeniu aktualizacji urządzenia.**
Usprawnienia procesu aktualizacji urządzeń Z-Wave.

Alarm
Dodano weryfikację stanu sensorów przed uzbrojeniem alarmu.

Dashboard
Dodano tłumaczenia trybów pracy termostatów na dashboard oraz w panelu bocznym.
Dodano możliwość otwarcia ustawień urządzenia z kafelka urządzenia.
Usprawnione stylowanie jednostek sensorów na dashboard oraz w panelu bocznym.
Zmieniono ikonę otwierającą panel boczny.
Dodano logi na kafelkach urządzeń związane z przesyłaniem komend dla urządzeń Nice i Elero.

Elero*
Usprawnienia do procesu parowania.
Usprawniony proces odpytywania urządzeń.
Usprawniono proces parowania.
Usprawniono obsługę Elero Dimmer.
Zmodyfikowano opisy dotyczące procesu parowania urządzeń.
Dodano możliwość parowania nieznanego typu urządzenia.

Energia
Ostrzeżenie o niezapisanych zmianach w ustawieniach panelu.
Dodano wparcie deklarowania kosztu stałego dla okresu.

Nice*
Dodano możliwość odczytania, ustawienia wartości domyślnej i resetu wszystkich parametrów.
Zmieniono domyślną rolę dla urządzeń Mono z Pilotów na Rolety/Bramy.
Dodano odczyt aktualnych wartości parametrów podczas parowania urządzenia.
Dodano możliwość konfigurowania ulubionej pozycji dla urządzeń Mono.
Nowy design procesu parowania urządzeń Nice.
Udoskonalenia w funkcji automatycznego wykrywania protokołów.
Usprawniona obsługa urządzeń BiDi-Shutter i BiDi-Awning.
Dodano możliwość kalibracji urządzeń BiDi-Shutter i BiDi-Awning z poziomu ustawień.
Dodano powiadomienie o problemach podczas konfiguracji urządzenia po parowaniu.
Dodano wyświetlanie ulubionych pozycji urządzeń BiDi.

Ogólne
Zoptymalizowano algorytm obliczania czasu wschodu/zachodu słońca.

Pluginy
Optymalizacja pluginu Termostat – Strefa.
Dodano możliwość ręcznego definiowania ścieżki obrazu dla pluginu Dahua.
Reorganizacja kategorii pluginów.

Pozostałe
Usprawniono auto-logowanie.

Profile
Obsługa nowych “Scenariuszy” w profilach.

Quick Apps
Zmieniono format funkcji wywołującej (wstecznie kompatybilne).
Zmieniono funkcję podpowiadania kodu dla nowego formatu wywoływania funkcji Lua.
Dodano możliwość edycji tajnej zmiennej w QuickApps.

Sceny
Zmieniono format funkcji wywołującej (wstecznie kompatybilne).
Zmieniono funkcję podpowiadania kodu dla nowego formatu wywoływania funkcji Lua.
Dodano ikony dla akcji grupowych.
Zmieniono kolor czcionki w trybie ciemnym w edytorze Lua.
Dodano możliwość włączenia lub wyłączenia sceny z okna edycji.

Sieć
Usprawniono przełączanie ustawień sieci pomiędzy DHCP a statycznym IP.

Urządzenia
Uaktualniony szablon parametrów dla urządzeń Nice BiDi-Shutter oraz Nice BiDi-Awning.
Dodano wsparcie dla Eurotronic Air Quality Sensor.
Usprawniono obsługę długich operacji dla kontrolerów koloru oraz włączników wielopoziomowych.
Dodano wsparcie dla nowych wariantów produktów Fibaro.
Domyślna konfiguracja RGBW441 ustawiana jako RGBW po dodaniu urządzenia do systemu.
Dodano zaokrąglanie wartości wirtualnego pomiaru mocy.
Dodano wsparcie dla głowicy termostatycznej Donexon.**
Ręcznie wprowadzone parametry urządzeń Z-Wave sortowane po identyfikatorze.
Obsługa urządzeń MCO z serii ZW700.
Usprawniono obsługę akcji zatrzymania na przyciskach paska bocznego dla rolet i żaluzji.

Z-Wave
Usprawniono obsługę błędów komunikacji.
Zoptymalizowano start usługi.
Zaktualizowano listę certyfikowanych producentów urządzeń Z-Wave.
Usprawnienia w zarządzaniu rozmiarem bazy danych Z-Wave.**.


Poprawione błędy:

Aktualizacja
Brak tłumaczeń błędów procesu aktualizacji urządzeń.**

Alarm
Nadmiarowa notyfikacja o błędnym kodzie pin przy próbie rozbrojenia systemu.

Dashboard
Brak automatycznego odświeżania komponentów kolorów na panelu bocznym.**
Brakujące polskie tłumaczenia stanów dla prostych rolet.
Automatyczne odświeżanie mocy chwilowej na pasku bocznym
Wyświetlanie pozycji dla żaluzji.

Diagnostyka
Problemy z uruchomieniem rekonfiguracji z zakładki Z-Wave.**
Problemy z wykresami CPU.

Elero*
Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia, jeśli podczas procedury parowania upłynął limit czasu.
Problemy ze sterowaniem urządzeniami po aktualizacji z wersji 5.072.25 beta.

Energia
Błędne zaokrąglanie wartości procentowej konsumpcji na zakładce Oszczędności.
Urządzenia produkcyjne wymienione na liście urządzeń pobierających najwięcej energii oraz na liście urządzeń na zakładce Oszczędności.
Poprawiono wykluczenie urządzeń produkcyjnych z panelu Energii.

Historia
Ikona urządzenia nie odpowiada stanowi z historii.

Kamery
Nieaktywna zakładka podglądu po zapisie konfiguracji urządzenia.

Łączenie Central
Zmiana trybu pracy wentylatora niedostępna dla urządzeń z centrali slave.

Nice*
Brak migracji ról dla urządzeń Nice Mono dodanych do systemu na wersji 5.080.
Urządzenia Nice Mono dodane na wersji 5.080 utraciły ikony po aktualizacji do wersji 5.100.
Problemy z parowaniem niektórych urządzeń Nice Mono.
Brak migracji ról dla urządzeń Nice Mono dodanych do systemu w wersji 5.080.

Ogólne
Zmiana lokalizacji domu nie wpływa na kalkulację czasu wschodu/zachodu słońca.
Mapa nie pokazuję się jeśli szerokość/długość geograficzna jest spoza dopuszczalnego zakresu.

Pluginy
Usunięto nadmiarowy przycisk z panelu bocznego dla pluginu Fibaro Intercom.
Brak możliwości konfiguracji pluginu EnvisaLink.

Powiadomienia
Ikony urządzeń w niepoprawnym stanie na liście notyfikacji.
Użytkownik bez uprawnień administratora nie może usuwać notyfikacji.

Pozostałe
Dodatkowe okno logowania w niektórych przypadkach.
Tekst w oknie aktualizacji niewyśrodkowany na przeglądarce Safari.
Odrzucanie ikon użytkownika jeśli rozszerzenie pliku jest z wielkich liter.
Problem z uruchomieniem centrali po aktualizacji do wersji 5.101 Beta.
Urządzenia Nice i Elero nie są wliczane do liczby urządzeń w kopii zapasowej.

Profile
Użycie funkcji pierścienia Walli powoduje błąd systemu.

Quick Apps
Częściowo białe tło w trybie ciemnym.
Poprawiono widoczność deklaracji funkcji.

Sceny
Sceny nie uruchamiają się w specyficznych warunkach jeśli wyzwalacz użyto w kilku scenach.
Różnice w wywołaniach funkcji w Scenach i QuickApps.
Poprawiono widoczność deklaracji funkcji w kodzie Lua.

Sieć
Brak informacji o potencjalnej utracie połączenia po zmianie ustawień sieciowych.
Poprawiono stabilność wskazania połączenia z Internetem.

Urządzenia
Brakująca rola szlabanu dla prostych rolet.
Problem z dodawaniem urządzeń Fibaro (Wall Plug UK, Smart Module, BiDi-ZWave) w trybie Security.
Odrzucona asocjacja widoczna na liście do momentu odświeżenia strony.**
Wykresy mocy w zakładce Zaawansowane nie skalują się wraz ze stroną.
Brak możliwości ustawienia własnej ikony dla CO Sensora Fibaro.
Brak możliwości zmiany parametrów urządzeń jeśli odznaczono “Użyj szablonu dla parametrów”.
Problem przy otwieraniu konfiguracji dla urządzenia 1P Smart Meter Qubino.**
Niepoprawne grupowanie urządzeń dla QuickAppów oraz Urządzeń Powiązanych.
Nadmiarowe zestawy ikon dla urządzeń.
Zbędne role urządzeń dla Walli Roller Shutter oraz Roller Shutter 3.
Nieprawidłowe dane o stanie wejść dla Smart Implant**.
Urządzenia dodane za pomocą Smart Start nie są widoczne aż do ponownego uruchomienia.**
Poprawiono ustawienia Kontroli Dostępu dla urządzeń Z-Wave.
Problemy z obsługą termostatów podczas korzystania z Panelu Klimatu.**


Znane problemy:

Nice*
Wymagane odświeżenie strony po dodaniu urządzenia Nice.

Z-Wave Engine 3.0
Niektóre urządzenia Z-Wave nie są w pełni kompatybilne z nową wersją silnika Z-Wave.
Łączenie central nie jest dostępne w nowej wersji silnika Z-Wave.


* – Wymaga najnowszej wersji 1.16 aplikacji Yubii:
** – dotyczy tylko silnika Z-Wave 3.0

FIBARO System Aktualizacja 5.110 dla Home Center 3

Najważniejsze funkcjonalności:

1. Możliwość dodawania urządzeń Nice, Elero i Z-Wave z poziomu aplikacji mobilnej*

Dodatkowo wprowadzono nową procedurę dodawania urządzeń Z-Wave w interfejsie przeglądarki.

2. Nowy sposób sterowania urządzeniami za pomocą okien dialogowych na ekranie Ulubione w aplikacji mobilnej

3. Nowa kategoria scen o nazwie “Scenariusze” umożliwiająca łatwe sterowanie roletami i żaluzjami zgodnie ze wschodem i zachodem słońca

Możliwość skonfigurowania scenariuszy “porannych” i “wieczornych” za pomocą kilku kliknięć.
Możliwość zmiany konfiguracji Scenariuszy za pomocą aplikacji.

4. Wsparcie dla protokołu Zigbee (Home Center 3)

Pierwsza wersja beta wspierająca protokół Zigbee na HC3 jest już dostępna do celów testowych.
Obsługa niewielkiej grupy urządzeń, głównie oświetlenia.


Ważne:

Pluginy Philips TV i Samsung Smart Appliance nie są już obsługiwane i zostały usunięte.


Co nowego:

Aktualizacja
Dodano przycisk rekonfiguracji po zakończeniu aktualizacji urządzenia.**
Usprawnienia procesu aktualizacji urządzeń Z-Wave.

Alarm
Dodano weryfikację stanu sensorów przed uzbrojeniem alarmu.

Dashboard
Dodano tłumaczenia trybów pracy termostatów na dashboard oraz w panelu bocznym.
Dodano możliwość otwarcia ustawień urządzenia z kafelka urządzenia.
Usprawnione stylowanie jednostek sensorów na dashboard oraz w panelu bocznym.
Zmieniono ikonę otwierającą panel boczny.
Dodano logi na kafelkach urządzeń związane z przesyłaniem komend dla urządzeń Nice i Elero.

Elero*
Usprawnienia do procesu parowania.
Usprawniony proces odpytywania urządzeń.
Usprawniono proces parowania.
Usprawniono obsługę Elero Dimmer.
Zmodyfikowano opisy dotyczące procesu parowania urządzeń.
Dodano możliwość parowania nieznanego typu urządzenia.

Energia
Ostrzeżenie o niezapisanych zmianach w ustawieniach panelu.
Dodano wparcie deklarowania kosztu stałego dla okresu.

Nice*
Dodano możliwość odczytania, ustawienia wartości domyślnej i resetu wszystkich parametrów.
Zmieniono domyślną rolę dla urządzeń Mono z Pilotów na Rolety/Bramy.
Dodano odczyt aktualnych wartości parametrów podczas parowania urządzenia.
Dodano możliwość konfigurowania ulubionej pozycji dla urządzeń Mono.
Nowy design procesu parowania urządzeń Nice.
Udoskonalenia w funkcji automatycznego wykrywania protokołów.
Usprawniona obsługa urządzeń BiDi-Shutter i BiDi-Awning.
Dodano możliwość kalibracji urządzeń BiDi-Shutter i BiDi-Awning z poziomu ustawień.
Dodano powiadomienie o problemach podczas konfiguracji urządzenia po parowaniu.
Dodano wyświetlanie ulubionych pozycji urządzeń BiDi.

Ogólne
Zoptymalizowano algorytm obliczania czasu wschodu/zachodu słońca.

Pluginy
Optymalizacja pluginu Termostat – Strefa.
Dodano możliwość ręcznego definiowania ścieżki obrazu dla pluginu Dahua.
Reorganizacja kategorii pluginów.

Pozostałe
Usprawniono auto-logowanie.

Profile
Obsługa nowych “Scenariuszy” w profilach.

Quick Apps
Zmieniono format funkcji wywołującej (wstecznie kompatybilne).
Zmieniono funkcję podpowiadania kodu dla nowego formatu wywoływania funkcji Lua.
Dodano możliwość edycji tajnej zmiennej w QuickApps.

Sceny
Zmieniono format funkcji wywołującej (wstecznie kompatybilne).
Zmieniono funkcję podpowiadania kodu dla nowego formatu wywoływania funkcji Lua.
Dodano ikony dla akcji grupowych.
Zmieniono kolor czcionki w trybie ciemnym w edytorze Lua.
Dodano możliwość włączenia lub wyłączenia sceny z okna edycji.

Sieć
Usprawniono przełączanie ustawień sieci pomiędzy DHCP a statycznym IP.

Urządzenia
Uaktualniony szablon parametrów dla urządzeń Nice BiDi-Shutter oraz Nice BiDi-Awning.
Dodano wsparcie dla Eurotronic Air Quality Sensor.
Usprawniono obsługę długich operacji dla kontrolerów koloru oraz włączników wielopoziomowych.
Dodano wsparcie dla nowych wariantów produktów Fibaro.
Domyślna konfiguracja RGBW441 ustawiana jako RGBW po dodaniu urządzenia do systemu.
Dodano zaokrąglanie wartości wirtualnego pomiaru mocy.
Dodano wsparcie dla głowicy termostatycznej Donexon.**
Ręcznie wprowadzone parametry urządzeń Z-Wave sortowane po identyfikatorze.
Obsługa urządzeń MCO z serii ZW700.
Usprawniono obsługę akcji zatrzymania na przyciskach paska bocznego dla rolet i żaluzji.

Z-Wave
Usprawniono obsługę błędów komunikacji.
Zoptymalizowano start usługi.
Zaktualizowano listę certyfikowanych producentów urządzeń Z-Wave.
Usprawnienia w zarządzaniu rozmiarem bazy danych Z-Wave.**.


Poprawione błędy:

Aktualizacja
Brak tłumaczeń błędów procesu aktualizacji urządzeń.**

Alarm
Nadmiarowa notyfikacja o błędnym kodzie pin przy próbie rozbrojenia systemu.

Dashboard
Brak automatycznego odświeżania komponentów kolorów na panelu bocznym.**
Brakujące polskie tłumaczenia stanów dla prostych rolet.
Automatyczne odświeżanie mocy chwilowej na pasku bocznym
Wyświetlanie pozycji dla żaluzji.

Diagnostyka
Problemy z uruchomieniem rekonfiguracji z zakładki Z-Wave.**
Problemy z wykresami CPU.

Elero*
Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia, jeśli podczas procedury parowania upłynął limit czasu.
Problemy ze sterowaniem urządzeniami po aktualizacji z wersji 5.072.25 beta.

Energia
Błędne zaokrąglanie wartości procentowej konsumpcji na zakładce Oszczędności.
Urządzenia produkcyjne wymienione na liście urządzeń pobierających najwięcej energii oraz na liście urządzeń na zakładce Oszczędności.
Poprawiono wykluczenie urządzeń produkcyjnych z panelu Energii.

Historia
Ikona urządzenia nie odpowiada stanowi z historii.

Kamery
Nieaktywna zakładka podglądu po zapisie konfiguracji urządzenia.

Łączenie Central
Zmiana trybu pracy wentylatora niedostępna dla urządzeń z centrali slave.

Nice*
Brak migracji ról dla urządzeń Nice Mono dodanych do systemu na wersji 5.080.
Urządzenia Nice Mono dodane na wersji 5.080 utraciły ikony po aktualizacji do wersji 5.100.
Problemy z parowaniem niektórych urządzeń Nice Mono.
Brak migracji ról dla urządzeń Nice Mono dodanych do systemu w wersji 5.080.

Ogólne
Zmiana lokalizacji domu nie wpływa na kalkulację czasu wschodu/zachodu słońca.
Mapa nie pokazuję się jeśli szerokość/długość geograficzna jest spoza dopuszczalnego zakresu.

Pluginy
Usunięto nadmiarowy przycisk z panelu bocznego dla pluginu Fibaro Intercom.
Brak możliwości konfiguracji pluginu EnvisaLink.

Powiadomienia
Ikony urządzeń w niepoprawnym stanie na liście notyfikacji.
Użytkownik bez uprawnień administratora nie może usuwać notyfikacji.

Pozostałe
Dodatkowe okno logowania w niektórych przypadkach.
Tekst w oknie aktualizacji niewyśrodkowany na przeglądarce Safari.
Odrzucanie ikon użytkownika jeśli rozszerzenie pliku jest z wielkich liter.
Problem z uruchomieniem centrali po aktualizacji do wersji 5.101 Beta.
Urządzenia Nice i Elero nie są wliczane do liczby urządzeń w kopii zapasowej.

Profile
Użycie funkcji pierścienia Walli powoduje błąd systemu.

Quick Apps
Częściowo białe tło w trybie ciemnym.
Poprawiono widoczność deklaracji funkcji.

Sceny
Sceny nie uruchamiają się w specyficznych warunkach jeśli wyzwalacz użyto w kilku scenach.
Różnice w wywołaniach funkcji w Scenach i QuickApps.
Poprawiono widoczność deklaracji funkcji w kodzie Lua.

Sieć
Brak informacji o potencjalnej utracie połączenia po zmianie ustawień sieciowych.
Poprawiono stabilność wskazania połączenia z Internetem.

Urządzenia
Brakująca rola szlabanu dla prostych rolet.
Problem z dodawaniem urządzeń Fibaro (Wall Plug UK, Smart Module, BiDi-ZWave) w trybie Security.
Odrzucona asocjacja widoczna na liście do momentu odświeżenia strony.**
Wykresy mocy w zakładce Zaawansowane nie skalują się wraz ze stroną.
Brak możliwości ustawienia własnej ikony dla CO Sensora Fibaro.
Brak możliwości zmiany parametrów urządzeń jeśli odznaczono “Użyj szablonu dla parametrów”.
Problem przy otwieraniu konfiguracji dla urządzenia 1P Smart Meter Qubino.**
Niepoprawne grupowanie urządzeń dla QuickAppów oraz Urządzeń Powiązanych.
Nadmiarowe zestawy ikon dla urządzeń.
Zbędne role urządzeń dla Walli Roller Shutter oraz Roller Shutter 3.
Nieprawidłowe dane o stanie wejść dla Smart Implant**.
Urządzenia dodane za pomocą Smart Start nie są widoczne aż do ponownego uruchomienia.**
Poprawiono ustawienia Kontroli Dostępu dla urządzeń Z-Wave.
Problemy z obsługą termostatów podczas korzystania z Panelu Klimatu.**


Znane problemy:

Nice*
Wymagane odświeżenie strony po dodaniu urządzenia Nice.

Z-Wave Engine 3.0
Niektóre urządzenia Z-Wave nie są w pełni kompatybilne z nową wersją silnika Z-Wave.
Łączenie central nie jest dostępne w nowej wersji silnika Z-Wave.


* – Wymaga najnowszej wersji 1.16 aplikacji Yubii:
** – dotyczy tylko silnika Z-Wave 3.0

Źródło/Foto: Fibaro

Dodaj komentarz